Om Digital Vand projektet

Projektets målsætninger

Projektets udgangspunkt har været de forretningsmæssige udfordringer i regioner, kommuner og forsyninger i relation til monitering af forholdene i vandoplande.

Projektet målsætning har været at bidrage til løsning af disse forretningsmæssige udfordringer gennem udvikling og praktisk afprøvning af metoder til at:

  • Etablere et målenet af sensorer implementeret i en løsning, som leverer moniteringsdata til at overvåge forholdene i udvalgte vandoplande
  • stille disse data til rådighed for optimering af den regionale, kommunale og forsyningsmæssige drift

Projektets slutleverance er således et sæt – her kaldet en ”stak” – af metoder, standarder og teknologi som er illustreret i nedenstående figur.


Illustration af de 4 digitaliseringslag, der bindes sammen i projektet

De forretningsmæssige udfordringer i regioner, kommuner og forsyninger afspejles i det præcise indhold i ”stakken”.  Ved at udvikle et teknisk koncept med en basispakke, gives der mulighed for plug-and-play tilkobling af et antal sensorer, hvilket åbner muligheder for helt nye arbejdsmetoder i den kommunale drift. Således vil man generelt bevæge sig mod behovsdefineret drift, som f.eks. kan varetages gennem offentligt private partnerskaber. Man kan forestille sig, at sensorpakkerne etableres og vedligeholdes af ét operatørselskab, som kan stille pladser til sensorer til rådighed for andre aktører, som ønsker data fra specifikke sensorer, og som nemt og omkostningseffektivt kan opfylde disse ønsker ved at benytte den etablerede infrastruktur (sensorer kommunikationsplatform, dataplatform mv.). Man kan også forestille sig, at operatørselskabet stiller on-line data til rådighed for aktører, som etablerer borgernære services.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.