Analyse af datakilder.

Et hovedformål med projektet er at levere analyser baseret på de integrerede datakilder. Der vil derfor løbende blive tilføjet nye analyser til denne side og alle er velkomne til at bidrage med indsigt og forslag.

Analyse på oplandsniveau

Sammenhæng mellem nedbør og vandstand i et større opland som Værebro Å kan for visse hændelser være meget kompleks.

Herunder vises et eksempel på en hændelse hvor der er en klar korrelation, men hvor der også er en forsinkelse.

Inspicer data

Det er muligt at ændre på både perioder og de data der vises herunder, samt tilvælge forskellige lag.

Den fulde funktionalitet på side kræver dog login. Kommuner der deltager i projektet har deres eget login.

 

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.