Egedal kommune

Værebro Ådal ligger i kommunens sydlige del og omfatter et stort, sammenhængende åsystem - fra Nybølle Å i øst til Værebro Å længere mod vest. 

Status

Egedal Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland. Vandplanerne er anden generation af de statslige vandplaner. Der er fastsat mål om, at hovedparten af vandløbene og søerne i Egedal Kommune skal have et naturligt og alsidigt dyre-og planteliv. Det vurderes, at op til 60 % af de offentlige vandløb ikke lever op til målsætningen. Væsentlige årsager til den manglende målsætningsopfyldelse skønnes at være belastning med spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land, udvaskning af næringsstoffer fra marker og dårlige fysiske forhold i vandløbene.

Inspicer data

Det er muligt at ændre på både perioder og de data der vises herunder, samt tilvælge forskellige lag.

Den fulde funktionalitet på side kræver dog login. Kommuner der deltager i projektet har deres eget login.

 

Mere information

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.