Projektets målsætninger

Projektet målsætning er at bidrage til løsning af de forretningsmæssige udfordringer gennem udvikling og praktisk afprøvning af metoder til at:

  • Etablere et målenet af sensorer implementeret i en løsning, som leverer moniteringsdata til at overvåge forholdene i udvalgte vandoplande, og
  • stille disse data til rådighed for optimering af den regionale, kommunale og forsyningsmæssige drift.

Foreløbigt er der blevet installeret 9 IoT vandstandssensorer i oplandet. Disse sender hvert 14 minut data som bliver opsamlet og kvalitetssikret i systemet. Samtidig vil der løbende blive indkorporeret data fra andre kilder indsamlet både af stat, kommuner og private parter.

Herunder er det muligt at se et udvalg af stations data sammen med diverse relevante baggrundslag. Fuld adgang til alle data kræver log-in (se nederst op siden).

Hvis du er fra en deltagende kommune eller forsyning, kan du få fuld adgang til diverse rådata og analyser ved hjælp af personlig login. Det kan rekvireres ved at kontakte mail@vaerebroaa.dk.  login

Overblik - uden login

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.